Archive | November, 2011

Belhar Belydenis

Die Belhar Belydenis is in 1986 amptelik deur die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suider Afrika aanvaar. Dit het gevolg op die afkondiging van ‘n status confessionis in 1982, in verband met die verwerping van die verdediging van apartheid op morele en teologiese gronde. 1. Ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun […]

Comments Off Continue Reading →

Belhar Confession

This is a translation of the original Afrikaans text of the Confession as it was adopted by the Synod of the Dutch Reformed Mission Church in SA in 1986. This followed the declaration of a status confessionis in 1982, in connection with the rejection of the defence of apartheid on moral and theological grounds. 1. […]

Comments Off Continue Reading →